Nowa wersja enova365 o numerze 2106.2.5

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym opublikowana została nowa wersja enova365, oznaczona numerem 2106.2.5 Wersja wymaga konwersji bazy danych.

Jest to wersja poprawkowa, w której poprawione zostały błędy, które zgłaszaliście Państwo do nas w ostatnim czasie.

W module Handel poprawiono:
• Ustawianie znacznika MPP na korektach faktur. Przywrócono ustawianie tego parametru w zależności od wartości transakcji po korekcie.
• Edycję „Cyklu fakturowania” i „Cyklu daty dostawy” na dokumentach umów w interfejsie przeglądarkowym (HTML).

W module Księgowość poprawiono:
• Błąd polegający na ustawianiu pola Rodzaj podmiotu na dokumencie ewidencji na podstawie danych zawartych na kartotece kontrahenta, pomimo zmiany pola Rodzaj (VAT) na dokumencie handlowym na zakładce Kontrahent.

W module Produkcja poprawiono:
• W konfiguracji w sekcji Produkcja/Ogólne dodano parametry: „Licz zapotrzebowania” oraz „Licz rezerwacje”, odnoszące się do przeliczania StanuZapotrzebowania oraz StanuRezerwacji. Od tych parametrów uzależnione jest przeliczanie workera StanMagazynu na liście Towary i usługi. Domyślnie obie te opcje są wyłączone.

W wersji enova365 HTML poprawiono:
• Obsługę baz danych MySQL przez serwer aplikacyjny. W poprzedniej wersji próba zalogowania do bazy danych MySQL powodowała wyświetlenie komunikatu „Nie znaleziono wpisu…”. Również serwer harmonogramu zadań nie przetwarzał zadań automatycznych w bazach MySQL.