Jednolity Plik Kontrolny

Od dnia 1 lipca 2016 roku wszystkie duże przedsiębiorstwa muszą udostępniać Urzędowi Skarbowemu szczegółowe dane finansowo-księgowe oraz handlowe w formie elektronicznej.

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) wiąże się z koniecznością wyposażenia informatycznych systemów księgowych w nową funkcjonalność umożliwiającą wytworzenie JPK. Za niewdrożenie JPK i nieudostępnienie danych będzie groziła odpowiedzialność karno-skarbowa. Zobacz jak się przygotować!

Jedną z tegorocznych nowelizacji, która obowiązywać będzie wszystkich podatników jest tzw. Nowy plik JPK_VAT. Termin wejścia w życie nowego pliku JPK_VAT (JPK_V7) przewidywany jest na 1 października 2020 roku.

Dotychczas zakres informacji obowiązkowo przekazywanych do organów skarbowych obejmował plik JPK_VAT oraz eDeklarację VAT-7/VAT-7K. Dodatkowo na żądanie urzędu przedsiębiorca zobligowany jest dostarczyć pozostałe struktury VAT. Zmiany w systemie deklaracji VAT pierwotnie za-planowane były na 1 kwietnia 2020 roku i miały objąć dużych przedsiębiorców. Ze względu na okoliczności związane z pandemią COVID-19, termin wejścia w życie nowych przepisów został odroczony początkowo na 1 lipca 2020 roku, natomiast wg informacji Ministerstwa Finansów z dn. 28 maja 2020, obowiązek sporządzania nowego pliku JPK_V7 przeniesiono na 1 października 2020 roku dla wszystkich przedsiębiorców.

enova365 zawsze zgodna z przepisami

System enova365 tworzymy na przejrzystych zasadach – jesteśmy zawsze gotowi do wprowadzenia zmian w przepisach polskiego prawa, a aktualizacje udostępniamy naszym Klientom w ramach ważnej licencji na oprogramowanie.

JPK

Jednolity Plik Kontrolny to plik o uzgodnionej strukturze logicznej, w którym podatnik zobowiązany jest przekazywać do organów skarbowych księgi oraz dowody księgowe. W Polsce obowiązek składania JPK wszedł w życie w latach 2016-2018 (stopniowo zostali objęci nim wszyscy podatnicy, rozpoczynając od dużych firm w styczniu 2016 roku, kończąc na mikro przedsiębiorcach w lipcu 2018 roku).

JPK_VAT

JPK_VAT to szczególny rodzaj plików kontrolnych, zawierający informacje o zakupach i sprzedaży, które wynikają z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. W odróżnieniu od innych formatów, przedsiębiorcy muszą go wysyłać obligatoryjnie co miesiąc na bramkę Ministerstwa Finansów. Obowiązek wysyłki JPK_VAT dotyczy wszystkich podatników od 1 stycznia 2018 roku: dużych, średnich oraz małych przedsiębiorców.

eDeklaracje VAT

Niezależnie od przesyłania pliku JPK_VAT, każdy podatnik jest również zobligowany do składania eDeklaracji VAT (VAT-7 w przypadku vatowców rozliczających się miesięcznie, VAT-7K w przypadku vatowców rozliczających się kwartalnie). W związku ze zmianami w przepisach, informacje zawarte do tej pory w eDeklaracjach przesyłane będą do Ministerstwa w pliku JPK_VAT.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. rok 2019 poz. 1520 oraz Roz-porządzenie Ministra Finansów, Inwestycji I Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklara-cjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – Dz. U. rok 2019 poz. 1988