Moduły

Poznaj moduły, które rozszerzą możliwości Twojego systemu

Aby skroić system na miarę potrzeb, dobierz moduły dla Twojej firmy. Zobacz też, jak elementy enova365 współpracują ze sobą.

Pojedynczy element systemu (moduł) usprawnia działanie firmy w obszarze, za który odpowiada. W ramach zintegrowanego systemu moduły współpracują ze sobą, a moduły podstawowe mogą też funkcjonować niezależnie.

Przegląd modułów enova365
Przeglądając moduły dowiesz się jakie są ich cechy. Wybierz moduł by zobaczyć szczegółowe informacje na jego temat.

Moduły podstawowe

Moduły podstawowe
Flota
Zarządzanie flotą? Sprawdź moduł, który pozwoli na zarządzanie flotą, serwisem czy ubezpieczeniem.

Moduły podstawowe
Nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami? Sprawdź moduł, który pozwoli na zarządzanie bazą nieruchomości.

Moduły podstawowe
Praca Hybrydowa
Pracuj bezpiecznie i zwiększ efektywność – zarządzaj czasem pracy i projektami w modelu zdalnym

Moduły podstawowe
CRM
Zorganizuj swoją pracę z Klientem i buduj trwałe relacje ze swoimi kontrahentami

Moduły podstawowe
Handel
Prowadź kompleksową dokumentację operacji handlowych z kontrahentami w jednym miejscu

Moduły podstawowe
Projekty
Planuj i zarządzaj realizacją projektu za pośrednictwem jednego narzędzia!

Moduły podstawowe
Faktury
Zarządzaj dokumentami sprzedaży – w prosty sposób wystawiaj faktury i definiuj ceny i korzystaj z raportów

Moduły podstawowe
Przedstawiciel Handlowy
Buduj stabilne relacje z Klientem, pracuj z dowolnego miejsca i miej dostęp do pełnej historii kontaktu

Moduły podstawowe
Kadry Płace
Zarządzaj zasobami ludzkimi skutecznie dzięki szybkiemu i intuicyjnemu dostępowi do pełnej informacji o pracownikach

Moduły podstawowe
Księga Podatkowa
Księguj wystawione dokumenty szybciej w oparciu o księgę przychodów i rozchodów

Moduły podstawowe
Księga Handlowa
Kompleksowa kontrola finansów firmy z księgowością prowadzoną w oparciu o plan kont

Moduły podstawowe
Księga Inwentarzowa
Prowadź ewidencję majątku firmy z dostępem do raportów i analiz wg Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Moduły podstawowe
Windykacja
Kontroluj należności swoich kontrahentów i automatyzuj proces egzekucji przeterminowanych płatności

Moduły podstawowe
Workflow
Usprawnij przebieg pracy w Twojej organizacji poprzez automatyzację procesów i prostych czynności

Moduły podstawowe
DMS
Zyskaj szybki wgląd do dokumentów oraz spraw i przyspiesz przepływ dokumentów pomiędzy różnymi działami i pracownikami 

Moduły podstawowe
Business Intelligence
Aktualne wskaźniki biznesowe i raporty dostępne w Twoim miejscu pracy! 

Moduły podstawowe
Produkcja
Kontroluj procesy produkcyjne i nadzoruj koszty wytworzenia w zintegrowanym systemie.

Moduły podstawowe
Serwis
Prowadź serwis sprawnie dzięki kompleksowej obsłudze zleceń serwisowych za pośrednictwem jednego narzędzia.

Moduły podstawowe
Szkolenia
Usprawnij i zautomatyzuj proces obsługi i planowania szkoleń i wszystkie informacje przechowuj w jednym miejscu

Moduły podstawowe
Członkowie
Kompleksowo zarządzaj ewidencją członków organizacji i zautomatyzuj proces naliczania i kontroli wpływu składek

Moduły podstawowe
Podgląd
Monitoruj wyniki pracy dzięki szybkiemu dostępowi do danych i możliwości sprawnego raportowania

Moduły podstawowe
Opis Analityczny – Aktywacja
Skorzystaj z możliwości aktywowania opisu kontrolingowego na dokumentach handlowych, magazynowych czy kadrowych.

Moduły podstawowe
Wypożyczalnia
Zarządzaj wypożyczeniami w swojej firmie w jednym narzędziu zintegrowanym z pozostałymi obszarami systemu.

Moduły podstawowe
Preliminarz EŚP
Korzystaj z prognoz płatności w oparciu o terminy płatności oraz kontroluj plany przepływów finansowych

Moduły podstawowe
Delegacje Służbowe
Zautomatyzuj ewidencjonowanie i kontrolę kosztów delegacji służbowych i ich księgowanie