Programy dla kadr, płac i pracowników Symfonia

Obliczaj pensje zgodnie z prawem i na czas, podczas gdy Twoi pracownicy korzystają z wygodnej i szybkiej samoobsługi na smartfonie lub komputerze przez przeglądarkę.

Zgodna z prawem i sprawna obsługa procesów pracowniczych

Co miesiąc ponad 1 000 000 osób w Polsce otrzymuje wynagrodzenie wyliczone w programie kadrowo-płacowym Symfonii. Część z nich może sprawdzić swoje paski wynagrodzeń czy złożyć wniosek o urlop przez komórkę lub przeglądarkę internetową. Ekosystem kadrowo-płacowy Symfonia wspiera rekrutację, szkolenia i rozwój pracowników, komunikację oraz podstawowe procesy. Rozwiązania kadrowe i HR Symfonii spełniają najwyższe wymagania bezpieczeństwa prawnego i informatycznego.

Wygodnie, nowocześnie i szybko

Samoobsługa pracownicza (self-service) odciąża działy kadrowe od nadmiaru obowiązków. Pracownicy przez przeglądarkę internetową i na smartfonie sprawdzą listę obecności, złożą wniosek lub zapoznają się z dokumentami. Symfonia współpracuje z systemami e-deklaracji podatkowych, programem ZUS Płatnik, PUE. Przygotowuje najważniejsze dane dla GUS i PFRON, oraz wymienia informacje z platformami do obsługi PPK i bankowością elektroniczną.

Cykl życia pracownika

Wygodne narzędzie do rekrutacji umożliwia szybki i sprawny wybór odpowiednich kandydatów. Kreator zatrudnienia ułatwia przyjęcie do pracy i przygotowanie niezbędnych dokumentów. Moduł szkoleń i e-learningów pomaga rozwinąć i uzupełnić umiejętności. E-Teczka przechowuje utworzone w programie oraz zeskanowane dokumenty. Co miesiąc wyliczona bezbłędnie pensja trafia w terminie na konto pracownika. Po zakończeniu umowy i ostatniej wypłacie ekwiwalentu pozostaje wydrukować kompletne świadectwo pracy.

Duże możliwości obsługi procesów kadrowych

Rozwiązania Symfonii obsługują różnorodne procesy kadrowe oraz HR. Wspierają przygotowanie list płac oraz wypłatę wynagrodzenia zgodnie z prawem, wygodnie i na czas. Można na nich użyć ponad 150 różnych dodatków i obciążeń, oraz wdrożyć nowe w miarę potrzeb. Kalendarze i czas pracy pracowników mogą być prowadzone z precyzją nawet do jednej minuty. Ponad 30 rodzajów nieobecności jest bezbłędne rozliczanych z uwzględnieniem stałych stawek i składników zmiennych. Pełna obsługa umów cywilnoprawnych (6 rodzajów) wraz z obliczaniem składek i zasiłków.

Bezpiecznie i zgodnie z RODO

Najwyższe standardy bezpieczeństwa prawnego, dbałość o przestrzeganie zasad prywatności i ochrona danych osobowych. Dodatkowe rozwiązania dla większej zgodności z RODO, w tym anonimizacja danych i raporty zmian. Sprawdzona i bezpieczna baza danych MS SQL oraz wiele możliwości zarządzania uprawnieniami i dostępami. Rozwiązania online utrzymywane w bezpiecznej chmurze MS Azure.