Symfonia Start Mała Księgowość

Idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców i biur rachunkowych prowadzących uproszczoną księgowość

Zobacz, jak łatwo można prowadzić firmę

Potrzebujesz pomocy w prowadzeniu szczegółowej analizy struktury przychodów i kosztów? Szukasz rozwiązania do nielimitowanej ewidencji środków trwałych? Pobierania danych kontrahenta z GUS? Partnera w biznesie, który będzie odpowiadał na wszystkie potrzeby Twojej firmy? W takim wypadku Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość jest dla Ciebie. To program przeznaczony dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, mikro i małe firmy oraz biur rachunkowych obsługujących klientów rozliczających się w formie podatku dochodowego od osób fizycznych. Umożliwia prowadzenie każdej formy uproszczonej księgowości – podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR), rozliczeń ryczałtowych, karty podatkowej.

 

Z Symfonią jesteś po bezpiecznej stronie finansów

 

Wiemy, jak wiele na głowie mają przedsiębiorcy. Dlatego zajmiemy się Twoimi finansami kompleksowo, abyś mógł więcej czasu i energii poświęcić na te zajęcia, które generują Twoje przychody i zyski

Obsługa podatków dochodowych

Ewidencja zdarzeń z perspektywy poprawnej obsługi rozliczeń podatku dochodowego osób fizycznych. Wyliczanie bieżących zaliczek PIT. Przygotowanie deklaracji PIT.

Obsługa podatku VAT

Ewidencja zdarzeń z perspektywy poprawnej obsługi rozliczeń podatku VAT. Sporządzanie bieżących deklaracji miesięcznych lub kwartalnych, sporządzanie JPK_VAT, obsługa JPK_V7. Obsługa metody kasowej rozliczania VAT.

Rozrachunki i rozliczenia, obsługa walutowa

Ewidencja i rozliczanie należności oraz zobowiązań wobec kontrahentów, pracowników, urzędów. Transakcje w złotych lub w walutach obcych.

Obsługa płatności

Kontrola terminów płatności i zestawianie przelewów do kontrahentów, pracowników, urzędów. Przelewy pojedyncze, zbiorcze, przelewy elektroniczne. Obsługa płatności w modelu split payment. Weryfikacja kontrahentów w wykazie podatników VAT. Obsługa płatności i przelewów w walutach obcych.

Obsługa majątku trwałego

Rejestracja zdarzeń związanych z zakupem i obsługą procesu użytkowania środków trwałych firmy i wyposażenia. Ewidencja przebiegu pojazdów.

Organizacja pracy działu księgowego

Podstawowe uprawnienia zapewniające bezpieczeństwo gromadzenia i przetwarzania danych, wyłączające anonimowość wprowadzania i przetwarzania danych.

Obsługa podatków dochodowych

Ewidencja zdarzeń z perspektywy poprawnej obsługi rozliczeń podatku dochodowego osób fizycznych. Wyliczanie bieżących zaliczek PIT. Przygotowanie deklaracji PIT.